Keurmerken

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. De vereniging kent ongeveer 3500 leden. Bouwend Nederland stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. De vereniging heeft drie daarvoor drie kerntaken; belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Bekijk website

Woningborg

Het certificaat van Woningborg N.V. biedt zekerheid. Zekerheid dat de woning vrijwel altijd wordt afgebouwd of de koper schadeloos wordt gesteld bij een faillissement van de ondernemer voor oplevering. Bovendien waarborgen zij na oplevering de Woningborg-garantie die de ondernemer verstrekt. Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is afbouw om welke reden onmogelijk, dan verstrekken zij een financiële schadeloosstelling. Bij eventuele geschillen kan Woningborg bemiddelen en adviseren.

Bekijk website